ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ VW TRANSPORTER TURBO DIESEL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ VW TRANSPORTER TURBO DIESEL

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ VW TRANSPORTER TURBO DIESEL ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 24/08-03-2017
ΑΔΑ 6ΤΩΞΟΡ1Π-ΛΣ9
ΑΔΑΜ 17PROC005904149
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear