Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΖΖΥ 1653 Ασθενοφόρο του Χαμόγελου του παιδιού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΖΖΥ 1653 Ασθενοφόρο του Χαμόγελου του παιδιού

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΖΖΥ -1653 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER
Αριθμός Εντολής 45/01-03-2017
ΑΔΑ 6Ρ5ΗΟΡ1Π-ΥΧ4
ΑΔΑΜ 17PROC005858034
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear