Προμήθεια ανταλλακτικών για VW TRANSPORTER T5 4Χ4 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για VW TRANSPORTER T5 4Χ4

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Ανταλλακτικά για VW TRANSPORTER T5 4Χ4 με ενδεικτικό αριθμό πλαισίου: WV1ZZZ7HZ9HO82241 όπως ο επισυναπτόμενος πίνακας
Αριθμός Εντολής 270/22-11-2016
ΑΔΑ Ω50ΚΟΡ1Π-7ΡΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-12-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear