Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΚΗΟ – 5294 και ΚΗΟ – 5299 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για τα ΚΗΟ – 5294 και ΚΗΟ – 5299 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΟ – 5294 ΚΑΙ ΚΗΟ - 5299 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 313 CDI.
Αριθμός Εντολής 39/23-02-2017
ΑΔΑ 633ΒΟΡ1Π-1ΔΧ
ΑΔΑΜ 17PROC005838933
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear