ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ-5266 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ VW ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ16 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ-5266 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ VW ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ16

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ-5266 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ VW ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ16
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 941/2017
ΑΔΑ ΩΘΠ2ΟΡ1Π-Π2Α
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-03-2017 - Ωρα 12.00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear