Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ – 9992 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σύρου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ – 9992 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σύρου

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 9992 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΥΡΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Αριθμός Εντολής 286/24-11-2016
ΑΔΑ ΩΑΧ0ΟΡ1Π-ΧΦΩ
ΑΔΑΜ 16PROC005467845
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear