ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9933 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9933 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9933 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
Αριθμός Εντολής 6/17-01-2017
ΑΔΑ ΩΕ4ΧΟΡ1Π-ΜΕΩ
ΑΔΑΜ 17PROC005751904
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear