Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9925 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Ορθή Επανάληψη – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9925 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Ορθή Επανάληψη

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤO ΚΗΙ - 9925 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡO ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER.
Αριθμός Εντολής 20/03-02-2017
ΑΔΑ 757ΗΟΡ1Π-0ΜΥ
ΑΔΑΜ 17PROC005791969
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear