Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6783 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6783 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 6783 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER
Αριθμός Εντολής 30/16-02-2017
ΑΔΑ ΩΤΗΙΟΡ1Π-Ψ7Ε
ΑΔΑΜ 17PROC005830605
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear