Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6782 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6782 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 6782 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ FORD TRANSIT
Αριθμός Εντολής 28/14-02-2017
ΑΔΑ 6ΣΩΤΟΡ1Π-Ξ5Ξ
ΑΔΑΜ 17PROC005810639
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear