ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1477/2016
ΑΔΑ 6Λ09ΟΡ1Π-Χ0Λ
ΑΔΑΜ 17PROC005780743
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-02-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear