ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 5955 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 5955 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 5955 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
Αριθμός Εντολής 41-42/25-01-2017
ΑΔΑ ΨΔΔ2ΟΡ1Π-ΩΜΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear