ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9975 VWΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9975 VWΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9975 VW ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
Αριθμός Εντολής 11/07-02-2017
ΑΔΑ ΨΥΛΨΟΡ1Π-ΠΩΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear