Προμήθεια ανταλλακτικών με ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών με ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. Μπεκ πετρελαιοκινητήρων ανακατασκευής τύπου UIS για VW-T5. 5 τεμ
VW: 07Z130073NX,
Bosch: 0414720309
Για την επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΙ-9982 ασθενοφόρου οχήματος
Αριθμός Εντολής 518/16-11-2016
ΑΔΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-11-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear