Προμήθεια ανταλλακτικών με ΑΕ 525/16 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών με ΑΕ 525/16

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΠΑΞΙΜΑΔΙ
KΩΔ:Α1201420072

2.ΦΛΑΝΤΖΑ
ΚΩΔ:Α6511420380

3.ΦΛΑΝΤΖΑ
ΚΩΔ:Α6511420580

4.ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΚΩΔ: Α6511422680

5. ΜΠΟΥΖΟΝΙ
ΚΩΔ:Α1119900405
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-01-2017
Αριθμός Διακήρυξης 268/2017
ΑΔΑ 17PROC005693893 2017-01-13
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-01-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear