Προμήθεια ανταλλακτικών με ΑΕ 509/16 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλλακτικών με ΑΕ 509/16

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια τεσσάρων (4) Κυλινδροκεφαλών
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-01-2017
Αριθμός Διακήρυξης 636/2017
ΑΔΑ ΩΚ1ΓΟΡ1Π-ΒΟ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-02-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear