Προμήθεια ανταλ/κών για το ΚΗΗ 4529 ασθ/ρο όχημα του ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ανταλ/κών για το ΚΗΗ 4529 ασθ/ρο όχημα του ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια ανταλ/κών για το ΚΗΗ 4529 ασθ/ρο όχημα του ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 185/30-11-2016
ΑΔΑ 7ΛΤΑΟΡ1Π-ΞΞΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-12-2016
Bear