ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 9491 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 9491 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 9491 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός Εντολής 07Τ/30-01-2017
ΑΔΑ 6ΛΙΩΟΡ1Π-484
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear