ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΥ NELLCOR – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

Σύνδεση χρήστη

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΥ NELLCOR

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΥ NELLCOR
Αριθμός Εντολής 12/15-02-2017
ΑΔΑ ΩΟ71ΟΡ1Π-ΓΤΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Τυπ/μένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης word pdf
Επισκέψεις: 36 | Σήμερα: 1
Bear