Προμήθειες μέσω INTERREG – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθειες μέσω INTERREG

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθειες μέσω INTERREG
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 14/2018
ΑΔΑ Ω8Χ7ΟΡ1Π-ΘΚΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-08-2018 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear