ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ –ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΜΕΤΑΞΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 2,5 Χ 9,14 CM ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ –ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΜΕΤΑΞΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 2,5 Χ 9,14 CM )

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ –ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΜΕΤΑΞΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 2,5 Χ 9,14 CM )
Αριθμός Εντολής Ν27/19-04-2022
ΑΔΑ ΨΚ1ΣΟΡ1Π-ΔΕ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-05-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear