Προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για το ΕΚΑΒ Λάρισας και το ΕΚΑΒ Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για το ΕΚΑΒ Λάρισας και το ΕΚΑΒ Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Αναφορικά με τις ανάγκες των γραφείων του ΕΚΑΒ Λάρισας και του ΕΚΑΒ Τρικάλων, το ΕΚΑΒ
Παράρτημα Λάρισας ανακοινώνει την πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας
ανάθεση (σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016) προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης.
Οι ποσότητες και οι προϋπολογισμοί της προμήθειας, όπως αναφέρονται παρακάτω, είναι ως
εξής:
Για το ΕΚΑΒ Λάρισας:
Περιγραφή Προμήθειας: Πετρέλαιο Θέρμανσης
Ποσότητα σε Λίτρα: 13.000 λίτρα
Τιμή Λίτρου (χωρίς ΦΠΑ): 1,21€
Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 15.730,00 €
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 19.505,20 €
Για το ΕΚΑΒ Τρικάλων:
Περιγραφή Προμήθειας: Πετρέλαιο Θέρμανσης
Ποσότητα σε Λίτρα: 11.500 λίτρα
Τιμή Λίτρου (χωρίς ΦΠΑ): 1,21€
Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 13.915,00 €
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 17.254,60 €
Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και μπορεί να προσαρμοστούν ανάλογα με την τιμή παράδοσης
της ημέρας και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμένου ποσού.
Αριθμός Εντολής 79/16-09-2023
ΑΔΑ 6ΜΥΚΟΡ1Π-ΙΚΒ
ΑΔΑΜ 23PROC013430599
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-09-2023 - Ωρα 15.00
Αρχείο PDF pdf
Bear