ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ KHΙ – 9997 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΧΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ KHΙ – 9997 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΧΙΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ KHΙ – 9997 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΧΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 78/22-04-2020
ΑΔΑ ΩΘΙ1ΟΡ1Π-Κ2Χ
ΑΔΑΜ 20PROC006626017
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear