ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 10/05-03-2018
ΑΔΑ Ω46ΛΟΡ1Π-ΧΩ8
ΑΔΑΜ 18REQ002747936
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-03-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear