ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΝΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΝΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΖΩΝΕΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ 3τεμ.
2) ΖΩΝΕΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ 3τεμ.
Αριθμός Εντολής 22/02-02-2021
ΑΔΑ ΩΞΞ3ΟΡ1Π-Τ1Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear