ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΝΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΝΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΝΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 274/13-10-2020
ΑΔΑ Ψ0Ε8ΟΡ1Π-Ξ3Σ
ΑΔΑΜ 20PROC007505658
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear