ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή 1ος Πυλώνας-Υποδομές
1.Κινητή Μονάδα Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας
Τύπου “C” 4Χ2 DIESEL (ΤΜΗΜΑ 1) Cpv 34221100-3 τεμ.4 ,80.000,00-320.000,00
2.Πτυσσόμενη κάψουλα αρνητικής πίεσης για τη μεταφορά ασθενούς(ΤΜΗΜΑ 2) Cpv33157500-0 τεμ.4 ,6.000,00-24.000,00
3.Προκατασκευασμένος μεταλλικός οικίσκος των δύο δωματίων (ΤΜΗΜΑ 3)Cpv44211000-2 τεμ.2 , 7.500,00-15.000,00
4.Σκηνή στρατοπέδευσης 10 ατόμων (ΤΜΗΜΑ 3) Cpv39522530-1 τεμ.8, 12.000,00-96.000,00
5.Μεταφερόμενη επαγγελματική γεννήτρια 8kva (ΤΜΗΜΑ 3) Cpv31127000-2 τεμ.2 , 800,00-1.600,00
6.Τρέιλερ (μπαγκαζιέρα) κλειστού τύπου (ΤΜΗΜΑ 3) Cpv34223330-8 τεμ.4, 40.000,00-160.000,00
7.Συμπιεστής Αέρος (Κομπρεσέρ) (ΤΜΗΜΑ 3) Cpv42123400-1 τεμ.2 , 550,00 -1.100,00
2ος Πυλώνας-Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός
1.Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής(Aed) (ΤΜΗΜΑ 4) Cpv 33182100-0 τεμ.1- 2.500,00
2.Απινιδωτής Μόνιτορ - Φορητός (με όλα τα παρελκόμενα) (ΤΜΗΜΑ 4) Cpv 33182100-0 τεμ.1-18.500,00
3.Αναπνευστήρας Φορητός (με όλα τα παρελκόμενα) (ΤΜΗΜΑ 4) Cpv33157200-7 τεμ.1 - 9.500,00
4.Οξύμετρα (και με παιδιατρικό ακροδέκτη) (ΤΜΗΜΑ 4)Cpv 33100000-1 τεμ.10 - 500,00-5.000,00
5.Αναρροφήσεις (ΤΜΗΜΑ 4) Cpv 33100000-1 τεμ.4, 1.200,00- 4.800,00
6.Συσκευή Θωρακικών συμπιέσεωνγια ΚΑΡΠΑ (ΤΜΗΜΑ 4) Cpv 33100000-1 τεμ.1 ,14.000,00
7.Πιεσόμετρα (ΤΜΗΜΑ 5)Cpv 33123100-9 τεμ.10, 50,00-500,00
8.Σακχαρόμετρα (μαζί με ταινίεςμέτρησης-Stick) (ΤΜΗΜΑ 5) Cpv 33100000-1 τεμ.10 , 50,00-500,00
9.Λαβίδα Magill Ενηλίκων (ΤΜΗΜΑ 5)Cpv 33162200-5 τεμ.2 ,10,00-20,00
10.Λαβίδα Magill Παίδων(ΤΜΗΜΑ 5)Cpv 33162200-5,τεμ.2,10,00-20,00-22PROC010808302 2022-06-24
11.Λαβίδα Ανατομική (ΤΜΗΜΑ 5) Cpv 33162200-5 τεμ.3 ,10,00-30,00
12.Λαβίδα Χειρουργική (ΤΜΗΜΑ 5) Cpv 33162200-5 τεμ.3 ,10,00-30,00
13.Λαβίδα Pean Ευθείες και Κυρτές από 3 Τεμάχια (ΤΜΗΜΑ 5) Cpv 33162200-5 τεμ.6 , 10,00-60,00
14.Λαβίδα Kocher (ΤΜΗΜΑ 5) Cpv 33162200-5 τεμ.3 , 10,00-30,00
15.Λαβίδα Mosquito Ευθείες και Κυρτές από 3 Τεμάχια (ΤΜΗΜΑ 5) 33162200-5 τεμ.6 ,10,00-60,00
16. Διαστολέας (ΤΜΗΜΑ 5) Cpv 33141230-1 τεμ.2 ,15,00-30,00
17.Ψαλίδι Κοπής Ρούχων (ΤΜΗΜΑ 5) Cpv 33162200-5 τεμ.30 ,30,00 -900,00
18. Σπαστά Φορεία (ΤΜΗΜΑ 5) Cpv 33192160-1 τεμ.6 , 200,00 -1.200,00
19.Τσάντες γενικών εφοδίων πρώτων βοηθειών (ΤΜΗΜΑ 5) Cpv 18930000-7 τεμ.6 , 100,00,- 600,00
20.Σανίδες ακινητοποίησης πολυτραυματία (ΤΜΗΜΑ 5) Cpv33192160-1 τεμ.6 , 300,00 -1.800,00
21.Σύστημα ακινητοποίησης κεφαλής για σανίδα πολυτραυματία (ΤΜΗΜΑ5) Cpv 33192160-1 τεμ.20 , 300,00 -6.000,00
22.Στρώμα κενού για πολυτραυματία με τρόμπα (ΤΜΗΜΑ 5)Cpv33192160-1 τεμ.1 , 500,00
23.Συσκευή τεχνητού αερισμού παιδική (ΤΜΗΜΑ 5)Cpv 33172200-8 τεμ.30 , 70,00-2.100,00
24.Συσκευή τεχνητού αερισμού ενηλίκων (ΤΜΗΜΑ 5)Cpv 33172200-8 τεμ.20 , 70,00-1.400,00
25.Φιάλη οξυγόνου φορητή με ενσωματωμένο ροόμετρο 3 λίτρων(ΤΜΗΜΑ 5)Cpv 33157800-3 τεμ.10, 150,00-1.500,00
26.Φιάλη οξυγόνου 10 λίτρων (ΤΜΗΜΑ5)Cpv 33157800-3 τεμ.10 ,300,00- 3.000,00
27.Φορείο πολυτραυματία (SKOOP)(ΤΜΗΜΑ 5)Cpv 33192160-1 τεμ.4 ,400,00 -1.600,00
28.Λαρυγγική μάσκα LMA Fast track(4τμχ.No 3 & 4τμχ. και Νο 4)(ΤΜΗΜΑ 5)Cpv 33162200-5 τεμ.8 , 500,00-4.000,00
29.Κράνος διάσωσης (ΤΜΗΜΑ 5)Cpv 18444100-4 τεμ.20 ,30,00-600,00
30.Ζώνες ασθενούς για σανίδα ακινητοποίησης (ΤΜΗΜΑ 5)Cpv 39525700-5 τεμ.20, 10,00-200,00
31.Οδηγός διασωλήνωσης (ΤΜΗΜΑ 5)Cpv 33162200-5 τεμ.4 ,150,00-600,00
32.Τουρνικέ (ισχαιμοπερίδεση)(ΤΜΗΜΑ 5)Cpv 39525700-5 τεμ.10 , 50,00-500,00
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 1Α/2022
ΑΔΑ 6Η8ΗΟΡ1Π-Σ3Ρ
ΑΔΑΜ 22PROC01080302 2022-06-24
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-08-2022 - Ωρα 09:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear