ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 12/17/2017
ΑΔΑ 7ΗΒΓΟΡ1Π-8ΒΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-05-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear