Προμήθεια υποδημάτων εργασίας για τους Τεχνικούς του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υποδημάτων εργασίας για τους Τεχνικούς του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 149/2017
ΑΔΑ 6ΖΗΒΟΡ1Π-ΚΨΔ
ΑΔΑΜ 17PROC001871269
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-09-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear