ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΕΠΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΑΦΙΩΝ ( ΤΥΠΟΥ DEXION) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΕΠΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΑΦΙΩΝ ( ΤΥΠΟΥ DEXION)

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ
ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΕΠΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΑΦΙΩΝ ( ΤΥΠΟΥ DEXION).
Αριθμός Εντολής 136/13-11-2019
ΑΔΑ 6ΦΜΧΟΡ1Π-ΡΝΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear