ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Κ.Α.Β ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Κ.Α.Β ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΟΠΙΣΘΟ-ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ "AMBULANCE" (ΤΜΧ 30)
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΟΠΙΣΘΟ-ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΕΜΒΛΗΜΑ "ΕΚΑΒ" (d=50 cm) (ΤΜΧ 50)
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΟΠΙΣΘΟ-ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΕΜΒΛΗΜΑ "ΕΚΑΒ" (d=30 cm) (ΤΜΧ 50)
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΟΠΙΣΘΟ-ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ "ΤΗΛΕΦΩΝΟ-ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ" & "166" (ΤΜΧ 50)
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΟΠΙΣΘΟ-ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ "Ε.Σ.Υ." (ΤΜΧ 50)
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΟΠΙΣΘΟ-ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ "Ε.Κ.Α.Β." (ΤΜΧ 50)
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ "Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας" (ΤΜΧ 50)
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΟΠΙΣΘΟ-ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ-ΕΤΙΚ "ΕΚΑΒ RESCUE" (ΤΜΧ 10)
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΟΠΙΣΘΟ-ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ "Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών-ΕΤΙΚ" (ΤΜΧ 15)
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΟΠΙΣΘΟ-ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ "Α & Μ" (h=19 cm) ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ (ΤΜΧ 30)
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΟΠΙΣΘΟ-ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ "0 έως 9" (h=19 cm) ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ (ΤΜΧ 100)
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΟΠΙΣΘΟ-ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΕΜΒΛΗΜΑ "ΕΤΙΚ" (40 x 35 cm) (ΤΜΧ 10)
Αριθμός Εντολής 76/12-05-2023
ΑΔΑ ΨΠ4ΕΟΡ1Π-Η7Θ
ΑΔΑΜ 23REQ013069426
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-08-2023 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear