ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ VW TRANSPORTER T5 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ VW TRANSPORTER T5

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Κωδ:03L145715JX
Αριθμός Εντολής 403/11-08-2017
ΑΔΑ ΨΣΞΕΟΡ1Π-ΒΕ0
ΑΔΑΜ 17PROC001966562
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear