ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΑ UHF
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 05ΗΛ/2018
ΑΔΑ 64ΦΧΟΡ1Π-429
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-05-2018 - Ωρα 12:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear