Προμήθεια υλικού για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υλικού για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΜΠΛΟΚ/ΒΙΒΛΙΟ 50 ΦΥΛΛΩΝ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΩΝ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 30Χ21,5cm ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 74/2017
ΑΔΑ 63ΞΟΟΡ1Π-Δ2Θ
ΑΔΑΜ 17PROC006078225
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-05-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear