Προμήθεια υλικού για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υλικού για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 94/2017
ΑΔΑ 6ΙΠ6ΟΡ1Π-ΑΥΥ
ΑΔΑΜ 17PROC006100309
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-05-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear