Προμήθεια υλικού εξοπλισμού Η/Υ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υλικού εξοπλισμού Η/Υ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 131/18-08-2020
ΑΔΑ ΩΤΤΤΟΡ1Π-3ΘΚ
ΑΔΑΜ 20REQ007193223
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear