ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Αριθμός Εντολής 134/24-08-2020
ΑΔΑ 6ΒΛΙΟΡ1Π-7ΘΝ
ΑΔΑΜ 20REQ007211493
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear