ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΑΦΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΑΦΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΧΡΩΜΑΤΑ
Αριθμός Εντολής 51/04-06-2019
ΑΔΑ Ψ1Θ4ΟΡ1Π-Λ4Ρ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-08-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear