ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤ/ΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤ/ΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤ/ΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 26Λ/10-04-2017
ΑΔΑ 78ΝΦΟΡ1Π-Μ44
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear