ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΔΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΡΑΦΙΑ DEXION) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΔΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΡΑΦΙΑ DEXION)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΡΑΦΙΑ DEXION)
Διαστάσεις:
1. Γωνιακά διάτρητα ελάσματα 36 Χ 36 Χ 1,8mm ύψους 250cm,
28 ΤΜΧ.
2. Μεταλλικά ράφια διαστ. 122cm Χ 38cm (αντοχής 100kg έκαστο),
42 ΤΜΧ.
3. Κομβοελάσματα τριγωνικά, 60 ΤΜΧ.
4. Κοχλίες Μ8 Χ 16mm + περικόχλιο, 240 ΤΜΧ.
5. Πλαστικά πλέγματα 36Χ36mm, 28 ΤΜΧ.
ΣΥΝΟΛΟ 398 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 147/27-11-2019
ΑΔΑ ΩΚΖΥΟΡ1Π-7Θ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-12-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear