ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ-ΒΑΦΗΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ-ΒΑΦΗΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ-ΒΑΦΗΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 120/17-07-2018
ΑΔΑ 7ΤΥΟΡ1Π-ΩΣ1
ΑΔΑΜ 18PROC003460315
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-08-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear