ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 79/24-04-2020
ΑΔΑ ΨΒ7ΚΟΡ1Π-ΙΔΠ
ΑΔΑΜ 20PROC006629944
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear