ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ (με τηλεσκοπικό κοντάρι και παροχή νερού) 5τεμ.
2) ΚΟΥΒΑΣ 5τεμ.
3) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 10τεμ.
Αριθμός Εντολής 168/27-08-2019
ΑΔΑ ΨΨΥΤΟΡ1Π-2Μ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear