ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 12Λ/12-04-2019/2019
ΑΔΑ 6AΓΣΟΡ1Π-4Ο5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear