ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 109/18-07-2018
ΑΔΑ Ψ76ΦΟΡ1Π-Ι7Ρ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-08-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear