ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 02Λ/2018
ΑΔΑ Ω25ΖΟΡ1Π-ΕΑΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-03-2018 - Ωρα 12:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear