ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ MERCEDES – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ MERCEDES

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 5953 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ WDB9066331S928241, ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES 313
Αριθμός Εντολής 117/17-11-2022
ΑΔΑ 92ΨΛΟΡ1Π-ΛΘΔ
ΑΔΑΜ 22PROC011660042
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-11-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear