Προμήθεια Υλικών για Τοποθέτηση Μεταλλικών Ραφιών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Υλικών για Τοποθέτηση Μεταλλικών Ραφιών

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΟΛΩΝΕΣ 2,15m 96
ΚΟΛΩΝΕΣ 2,00m 59
ΡΑΦΙΑ 61χ38cm 24
ΡΑΦΙΑ 122χ38cm 312
ΠΕΛΜΑΤΑ 148
ΚΟΜΒΟΕΛΑΣΜΑΤΑ 188
ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 2.300

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 6.000,00€ + ΦΠΑ 24%
Στην τιμή περιλαμβάνεται και οι εργασίες τοποθέτησης
Αριθμός Εντολής 30/18-03-2021
ΑΔΑ 9Ο82ΟΡ1Π-ΥΨΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear