ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΦΗ ΤΟΥ ΚΗΟ-5294 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΦΗ ΤΟΥ ΚΗΟ-5294 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΦΗ ΤΟΥ ΚΗΟ-5294 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 218/31-10-2019
ΑΔΑ 6ΡΑ7ΟΡ1Π-53Θ
ΑΔΑΜ 19PROC005801781
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear