ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΦΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΗΙ-9925 WV T5 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΦΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΗΙ-9925 WV T5

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΦΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΗΙ-9925 WV T5
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 105/2019
ΑΔΑ Ω40ΙΟΡ1Π-ΔΧΓ
ΑΔΑΜ 19PROC005100506
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-06-2019 - Ωρα 14:00 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear